• diagnostika a liečba kožných, očných a ušných ochorení
  • tráviaceho traktu
  • dýchacieho aparátu
  • močového a reprodukčného aparátu
  • endokrinologického aparátu
  • pohybového aparátu
  • diagnostika neurologických ochorení (neurol. vyš., odber a vyšetrenie cerebrospinálneho moku, myelografia atd.)
  • diagnostika a liečba infekčných a parazitárnych ochorení