• hematologické a biochemické vyšetrenie krvi
  • bakteriologické a mykologické vyšetrenie
  • cytológia