• RTG Vyšetrenie – priama digitalizácia
  • USG vyšetrenie
  • endoskopia